Sem Manca Jarc. Poklicno se ukvarjam s psihoterapijo in psihološkim svetovanjem ter izvajam predavanja in delavnice s psihološkimi vsebinami. Prav tako kot verjetno vi, sem se tudi sama večkrat vprašala, kako odpraviti omejujoča notranja pravila, neprijetna čustva in druge osebne težave ter zaživeti življenje, ki je srečno in izpolnjujoče. 

Veliko ljudi se sooča z osebnimi stiskami. Očitno temu ni mogoče zares zbežati in preostane nam le to, da začnemo spreminjati samega sebe in svoje doživljanje tega sveta. Dobra novica je to, da je veliko naših težav v odnosu do samega sebe, drugih in sveta povezana z našimi neučinkovitimi in neprijetnimi notranjimi procesi. Če zberemo potreben pogum in voljo, da dobro ozavestimo in prevetrimo dosedanje vzorce delovanja, notranje omejitve in prisile, nakopičene neprijetne spomine in nezdrave navezanosti, imam veliko možnost, da bodo naše stiske nekega dne obvladljiv pojav.

 

Verjamem, da je možno človekovo psihološko blagostanje spreminjati na bolje. Če le imamo potrebno voljo in usmeritev, v katero smer se podati.

Prizadevam si, da bi s svojim strokovnim znanjem in lastnimi izkušnjami procesa psihoterapije svoje stranke učinkovito usmerjala do točke, ko bodo svoje stiske lažje obvladali in zaživeli pristno življenje, skladno s svojimi vrednotami in potenciali.

Veselim se dela z vami.

Manca